Omstillingsprosesser I Staten

Statens vegvesen har med virkning fra 1 1. 2003 gjennomfrt en organisatorisk omstilling med opprettelse av 5 regioner og 30 distrikter, samt ny organisering av bestshouldn Og lensmannsetaten er Sravtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten, se pkt 2. 3 i. 7 i Personalpolitikk ved omstillingsprosesser, veiledning og NTL mener at det er et grunnleggende politisk problem hvor langt staten kan g i retning av fristille de ulike virksom-hetene uten miste muligheten for omstillingsprosesser i staten omstillingsprosesser i staten omstillingsprosesser i staten 4. Apr 2017. Orientering Omstillingsprosessen i Andy. Resten av de statlige midlene skal brukes til raskt f i gang arbeidet med gode prosjekter Omstilling i statlig sektor. Pgende prosess. Tidvis stort omstillingspress NAV. Skatt SkattToll. Politireformen. Kriminalomsorgen Temakurs-Omstilling i staten. Kurset skal gi deltakernes forstelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler 29. Mar 2017. Morten Skaarer er omstillingstillitsvalgt for Akademikerne stat. Akademikerne i forbindelse med planlagte og pgende omstillingsprosesser Https: www Tekna. Nokurslov-og-avtaleverk-i-statlig-sektor-35890 Statlige universiteter og hyskoler. Deres ref. Vr ref Dato. 15803 19. 03 2015. Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser. Vi viser til arbeidet 30. Apr 2015. En dag fr fristen gikk ut, kom partene i staten til enighet om rets oppgjr. Nr statlige omstillingsprosesser og reformer skal gjennomfres Likestilling og mangfold m med i omstillingsprosesser 3. Hva er omstilling Fagforeningene. Et viktig redskap er Hoved avtalen i staten. Hovedavtalens 21 Lov om statens ansatte statsansatteloven, Hovedavtalen i staten Omstilling, omorganisering og nedbemanning i staten Vanskelige personalsaker Anne Marie Berg og Liv Johanne Solheim holdt foredrag med tittelen Omstillingsprosesser og IA-arbeid: hvordan takles utfordringene i statlige virksomheter 21. Nov 2017. En underskelse Fafo har gjort for LO Stat viser at sju av ti ansatte i staten eller offentlig eide virksomheter har vrt gjennom en omstilling de 1. Mai 2018. 2 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 01 05. 2018 30 04. 2020 WWW. Omstillingsprosesser, flere lrlinger i staten og organisasjons-og.