Smil I Landbruket

1. Apr 2016. Sknad om tilskot fr SMIL-ordninga Tilskot til spesielle miljtiltak i landbruket 2017. Sknadsfrist 18 April. Kvh. Kommune har i r ftt tildelt kr thoughtdead 6. Mar 2018. Spesielle miljtilskudd i landbruket SMIL-2018. Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og milj. Sknad om tilskudd til 15. Nov 2016. Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Nsker du. Sknadsskjema-Tilskudd til spesielle miljtiltak i jordbruket SMIL 1. Sep 2017. SMIL-tilskot til spesielle kulturlandskapstiltak i landbruket. Sknadsfrist: 20. September 2017. SMIL Du kan skje tilskot til rydding av gjenrodd Det vert lyst ut SMIL-midlar og midlar til drenering av jordbruksjord 31. Mars 2016 Les meir. Midlar til spesielle miljtiltak i landbruket 09. Mars 2016 Les meir Du kan ske kommunen om tilskudd til spesielle miljtiltak i jordbruket. Formlet er fremme natur-og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og Tilskuddet skal bidra til redusere forurensingen fra jordbruket, samt ivareta natur-og kulturminneverdier i kulturlandskapet, gjennom engangstilskudd til smil i landbruket Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk-ny BU-ordning fra 2014. Den m vre i orden og flge med sknader om SMIL-midler og enkelte av ordningene under 19. Aug 2015. Landbruket tilskudd. Spesielle miljtiltak i jordbruket SMIL. Formlet med ordningen er fremme natur-og kulturminneverdiene i 9. Mar 2018. Sknadsfrist er 1. Juni for SMIL-midlar for 2018. Kommunen har 190 000-til fordeling SMIL er ein offentlig tilskotsordning som kommunen forvaltar. Formlet er sikra natur-og kulturminneverdiar i jordbrukets kulturlandskap og redusera Oversikt over tilskuddsordninger i landbruket. Kommunedelplan for landbruk. Skemaer for tilskuddsordninger. Gebyrregulativ for landbruket 7. Apr 2015. Plan, milj-og nringstjenesten. Dato 06 01. 2016. Spesielle miljtiltak i jordbruket SMIL. Retningslinjer for bruken av tilskudd. 2016-2019 Landbruk Generelt. Omtale. Ullensvang, Eidfjord, Odda og Kvam har i fleire r. Jordbruket SMIL, regionale miljtilskot RMP, organisert beitebruk og tilskot til 2. Mai 2018. 120 000 til SMIL-ordningen i 2018. Dette er en ordning som skal stimulere landbruket til gjre en ekstra miljinnsats i kulturlandskapet smil i landbruket 29. Mar 2017. I tillegg finnes tilskudd til spesielle miljtiltak SMIL, tilskudd til drenering og tilskudd til tiltak i beiteomrder som blir tildelt etter en prioritering Driver du med landbruk, finnes det en rekke tilskuddsordninger du kan benytte. I jordbruket RMP-tilskudd; Tilskudd til spesielle miljtiltak i landbruket SMIL smil i landbruket SMIL-ordninga er fastsett i forskrift om tilskot til spesielle miljtiltak i jordbruket 18. Okt 2016. SMIL-tilskot til Spesielle Miljtiltak I Landbruket. Det kan skjast midlar til: Tiltak for ivareta biologisk mangfald; Skjtsel av kulturlandskap.